Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Yürürlükten Kalkan ve Kalkacak Olan Dampinge Karşı Önlemler

4.08.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/2) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin duyurulması amaçlanıyor.

2022 Yılın İlk Yarısında Süresi Dolan Olan Önlemler

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Amerika Birleşik Devletleri

7/3/2017
30000

2017/1

14/4/2022

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

2905.42.00.00.00

Pentaeritritol (pentaeritrit)

Çin Halk Cumhuriyeti

14/5/2017
30066

2017/12

14/5/2022


2023 Yılın İlk Yarısında Süresi Dolacak Olan Önlemler

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

2836.99.90.10.00

Sodyum Perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

2/3/2018
30348

2018/7

2/3/2023

İsveç Krallığı

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

3/3/2018
30349

2018/6

3/3/2023

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

6911.10.00.00.19

Diğerleri

6912.00.21.00.00

Adi topraktan olanlar

6912.00.23.00.00

Greden olanlar

6912.00.25.00.11

Beyaz olanlar

6912.00.25.00.12

Tek renkli olanlar

6912.00.25.00.19

Diğerleri

6912.00.29.00.00

Diğerleri

8415.10.90.00.00

Yalnız duvar tipi split klimalar

Çin Halk Cumhuriyeti

8/3/2018
30354

2018/5

8/3/2023

8415.90.00.90.11

Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

8415.90.00.90.12

Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Finlandiya

19/4/2018
30396

2018/12

19/4/2023

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Rusya

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

Polonya

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

Brezilya

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Güney Kore

20/4/2018
30397

2018/13

20/4/2023

Endonezya

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

21/4/2018
30398

2018/15

21/4/2023

Brezilya

Bulgaristan

Endonezya

Hindistan

Tayland

4412.10

Kontrplaklar

Çin Halk Cumhuriyeti

22/5/2018
30428

2018/18

22/5/2023

4412.31

4412.33

4412.34

4412.39

6802.23

Granit

Çin Halk Cumhuriyeti

24/5/2018
30430

2018/19

24/5/2023

6802.93

9613.80.00.00.11

Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

19/6/2018
30453

2018/22

19/6/2023

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkıyor.

Söz konusu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcut bulunuyor. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri gerekiyor.

Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek ulaşılabiliyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz