Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Polietilen Tereftalat Cips İthalatına Korunma Önlemi Soruşturması

11.05.2023
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) yer aldı.

Tebliğ ile 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Diğerleri” şeklinde tanımlanan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Ön İnceleme
Başvuruya istinaden yapılan ön incelemede; korunma önleminin etkisiyle ithalatta 2022 yılı haricinde ve ithalatın piyasa payında genel itibariyle düşüş yaşandığı, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu buna karşın yerli üreticilerin karlılık oranlarında 2022 yılında bir düşüş olduğu görüldüğü belirtiliyor.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu; yapılan başvuruyla ilgili olarak, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 3907.69.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan, Polietilen Tereftalat Cips ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz