Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Ortam Isıtıcılarının Etiketlemesi ve Çevre Gereklilikleri Düzenlemesi

26.06.2022
26.06.2022 tarihli Resmi Gazetede; Ortam Isıtıcılarının Etiketlemesi ve Çevre Gereklilikleri Düzenlemesi hakkında

26.06.2022 tarihli Resmi Gazetede;

Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1186/AB) (SGM: 2022/30)
Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32)

yer aldı.

ORTAM ISITICILARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1186/AB) (SGM: 2022/30)
Tebliğ ile 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce sahip ortam ısıtıcılarının enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gereklilikleri belirlenmesi amaçlanıyor.

Kapsam
Tebliğ 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip olan ortam ısıtıcılarını kapsıyor.

Elektrikli ortam ısıtıcıları, yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya da sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcıları, yalnızca ağaçsı olmayan biyokütlenin yanması için belirlenen katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, ısı konveksiyonu veya ısı radyasyonu yoluyla insanların belirli bir termal konfora ulaşmak ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekan ısıtması dışındaki amaçlar için belirlenmiş ortam ısıtıcıları, yalnızca dış mekanda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcıları, doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçteki doğrudan ve dolaylı ısıl gücün toplamının %6’sından daha az olan ortam ısıtıcıları, fabrikada monte edilmemiş olan veya sahada monte edilecek fabrika üretimi bileşenleri ya da parçaları tek bir imalatçıdan temin edilmemiş olan katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, parlak ortam ısıtıcılarını ve borulu ortam ısıtıcıları, hava ısıtma ürünlerini, sauna sobaları Tebliğ kapsamında değerlendirilmiyor.

ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32)
Tebliğ ile 50 kilowatt (kW) veya altında nominal ısıl güce sahip ev tipi ortam ısıtıcılarının veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün 120 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlenmesi amaçlıyor.

Kapsam
Tebliğ 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip iç ortam ısıtıcılarını veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün ısıl 120 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarını kapsar.

Yakıt ya da elektrikli kompresörler vasıtasıyla ısı üretmek için buhar sıkıştırma ya da sorpsiyon döngüsü kullanan ortam ısıtıcıları, ısı taşınımı veya ısı yayınımı yoluyla insanların belirli bir termal konforuna ulaşmak ve bu konforu sürdürmek amacıyla iç mekân ısıtması dışındaki amaçlar için belirlenmiş ortam ısıtıcıları, yalnızca dış mekânda kullanım için belirlenmiş ortam ısıtıcıları, doğrudan ısıl gücü, nominal ısıl güçte doğrudan ve dolaylı ısıl güç toplamının yüzde altısından daha az olan ortam ısıtıcıları, hava ısıtma ürünleri, sauna sobaları, bağımlı ısıtıcıları Tebliğ kapsamında değerlendirilmiyor.

Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1186/AB) (SGM: 2022/30) için tıklayınız.

Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32) için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz