Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin TSE Tebliği

11.05.2023
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Sgm 2022/40) yer aldı.

Tebliğ ile mecburi uygulamaya alınan ürünlere ilişkin Türk Standartlarına dair usul ve esasları belirlenmesi amaçlanıyor.

Zorunlu Uygulama
Tebliğin Ek-1 numaralı ekinde yer alan Türk Standartları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tadilleri ile birlikte imalat ve piyasaya arz safhalarında mecburi olarak uygulamaya konulduğu bildiriliyor.

Ek-1’de yer alan Türk Standartları kapsamına giren ürünleri imal eden ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu bildiriliyor.

Ek-1’de yer alan Türk Standartları, TSE Merkez Teşkilatından, belgelendirme müdürlüklerinden ve il temsilciliklerinden temin edilebiliyor. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilmek mümkün.


Karşılıklı Tanıma
Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılıyor.

Yürürlük
Tebliğ yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz