Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kontraplaklar İçin Anti-Damping Soruşturması

28.11.2023
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/33) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplaklar” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Başvuru ve Mevcut Durum
ÇHC menşeli 4412.13, 4412.14 ve 4412.19 GTP’leri altında sınıflandırılan “sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar (her bir katının kalınlığı 6 mm’yi geçmeyenler)” ithalatına yönelik olarak 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) uyarınca 240 ABD doları/m³ tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu.

10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) uyarınca önleme konu ürünün tarife pozisyonunda gerçekleşen değişiklikler önleme yansıtılmış olup söz konusu önlemin 4412.10.00.00.00, 4412.31.10.00.00, 4412.31.90.00.00, 4412.32.10.00.00, 4412.32.90.00.00, 4412.39.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları için yürürlükte olduğu duyurulmuştu.

10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile tamamlanan birinci NGGS sonucunda, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürünü ithalatına yönelik mevcut önlemin devamına karar verilmişti.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/18) ile tamamlanan ikinci NGGS sonucunda, 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürünü ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin 140 ABD doları/m³ tutarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/45) çerçevesinde, ÇHC menşeli “kontrplaklar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmişti.

ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya ve Myanmar üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak bazı yerli üretici firmalarınca yapılan başvuru üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştı.

Gerçekleştirilen incelemede, Malezya’nın, aynı eşyada damping önlemine tabi bir diğer ülke olan Vietnam’dan kayda değer bir ithalatının bulunduğu ve söz konusu ithalatın inceleme döneminde artma eğiliminde olduğu hususundan hareketle Malezya ve Vietnam arasındaki inceleme konusu ürüne ilişkin ticaret de inceleme kapsamına dahil edilmişti.

Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmişti.

Karar ve İşlemler
Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına; Myanmar için ise soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına karar verildiği bildirildi.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz