Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İşlenmemiş Altın İthalatına İlişkin Genelge

9.02.2024
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “İşlenmemiş Altın” konulu bir Genelge yayınladı.

2024/4 sayılı Genelgede, “Kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya” Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 71 inci fasılda yer almakta, 71 nci fasıl 4-A nolu notuna göre "Kıymetli metal" tabirinden, gümüş, altın ve platin anlaşıldığı iletildi.

Yine 71 inci faslın 5 nolu notunda;

“Bu Fasılın tatbikinde, içinde kıymetli metal bulunan alaşımların içindeki herhangi bir kıymetli metal miktarı, alaşımın ağırlığının en az % 2 sini oluşturuyorsa, bu alaşımlar (fırınlanmış alaşımlar ve metallerin birbirleriyle olan bileşimleri) kıymetli metal alaşımı sayılır. Kıymetli metal alaşımları aşağıdaki kurallara göre tasnif edilir:

(a) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla platin içeren alaşımlar platin alaşımı sayılır;

(b) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla altın içerip içinde hiç platin bulunmayan veya % 2'den az platinbulunan alaşımlar altın alaşımı sayılır;

(c) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla gümüş içeren diğer bütün alaşımlar gümüş alaşımı sayılır.”,

hükmü yer aldığı aktarıldı.

Yazıda devamla, kıymetli metallerin kendi içerisinde bir sıralamaya tabi tutulduğu ve sıralamada birinci sıraya platin, ikinci sıraya altın, üçüncü sıraya da gümüş yerleştirildiği belirtildi. Söz konusu hükümlerin eşyanın tarife sınıflandırmasında dikkate alınacağı, herhangi bir alaşımın içinde bulunan kıymetli metallerin yukarıda belirtilen oranlarda olması durumunda, eşyanın cins, miktar ve oranına göre platin, altın veya gümüşle ilgili uygun tarife pozisyonunda sınıflandırma yapılacağı vurgulandı.

Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 07.08.2023 tarihinden itibaren, işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulamasına geçildiği ve söz konusu kota takibinin Borsa İstanbul Uygunluk yazıları üzerinden elektronik olarak yapıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerden yukarıdaki sıralamaya göre daha az kıymetli metal olan gümüş içerisinde daha yüksek kıymetli metal olan ve kotaya tabi olan altının bulunduğu alaşımların ithal edilmek istendiği ifade edildi.

Söz konusu kota uygulamasının etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen;

1) Altın ve gümüş metallerini içeren alaşımlarda söz konusu metallerin izahnamede belirtilen oranların hesaplanmasında, alaşımın tüm ağırlığının göz önüne alınarak hesaplama yapılması,

2) Kıymetli metalin gerçek miktarının ayar evlerinde yapılacak tahlile göre tespit edilmesi,

3) Alaşımda yer alan kıymetli metal veya diğer metallerin miktar ve kıymetinin belirlenerek alaşımda kıymetli metal sıralamasında önde gelen kıymetli metalin gümrük beyannamesinde ikinci bir kalem olarak beyan edilmesi, şeklinde işlem tesis edilmesinin uygun bulunduğu bildirildi.


İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz