Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi

26.12.2023
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/59) yer aldı.

Tebliğ ile 2024 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve ticarete konu çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familya, cins ve türlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Doğal Çiçek Soğanlarının GTİP Numarası
Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası “0601.10.90.10.00” belirtildi.

Uygulama
- 2024 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve ticarete konu çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek-1’de yer alan tabloda yer alıyor.

Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamıyor. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası “0714.90.20.00.12” ve “1106.20.90.00.11” olan Orchidaceae (salepgiller) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamıyor.

Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit ediliyor ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda ihracat kontenjanı yürürlüğe konuluyor. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildiriliyor. Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamıyor.

Firmaların, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, il müdürlüğünden ve/veya Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin etmesi gerekiyor.

Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, soğan, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekiyor.

Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Akzambak), Lilium martagon (Türkzambağı/Sultanzambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polianthes tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi/Kırklale), Fritillaria imperialis (Ağlayangelin), Anemone blanda (Dağlalesi), Geranium tuberosum (Çakmuz), Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı), Arum italicum (Yılanyastığı), Arum dioscorides (Tirşikpancarı), Drimia maritima (=Urginea maritima; Adasoğanı), Leucojum aestivum (Gölsoğanı), Crocus sativus (Safran) türleri için il müdürlüğünce ihraç izni veriliyor. Bu türlerden CITES’e tabi olanlar için BÜGEM tarafından CITES İzin Belgesi düzenleniyor.

Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; maden işletme sahaları, karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskâna açılan alanlar ve benzeri alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebiliyor. Bunun için sahanın belirtilen nitelikleri taşıdığının ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekiyor. İl müdürlüğü tarafından belgelenen doğal çiçek soğanlarının aksamları yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabiliyor.

Doğal türler ve kültürü yapılan popülasyonlardan herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş çeşitler hariç olmak üzere bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı izinleri BÜGEM’in yetkisinde bulunuyor.

Yürürlük
Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/55) yürürlükten kaldırıldı.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz