Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çin Menşeli Ateş Tuğlalarına İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

3.09.2023
2 Eylül Cumartesi günü İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/24) yer aldı.

Tebliğin ile yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “kromit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “magnezit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “krom magnezit ateş tuğlalar” ve 6815.91 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/11) ile ÇHC menşeli “kromit ateş tuğlalar”, “magnezit ateş tuğlalar”, “krom magnezit ateş tuğlalar” ve “magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç)” için 145 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştu.

Dampinge karşı kesin önlem uygulanan 6815.91 GTP’i altındaki ürün kapsamı, 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/11) ile “magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” şeklinde değiştirilmişti.

Tebliğ No: 2007/11 belirtilen önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/5) ile uzatılmıştı.

Tebliğ No: 2007/11 yine belirtilen önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde 5/9/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/28) ile uzatılmıştır.

Karar ve İşlemler
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı belirtildi, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak
NGGS açılmasına karar verildi.


Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz