Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Aromatize Şarap Tebliği

21.10.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2022/5) yer aldı.

Tebliğ aromatize şarap ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piyasaya arzı ve coğrafi işaretleri ile geleneksel ürün adlarının korunmasına ilişkin özelliklerini belirlenmesi amacını taşıyor.

Söz konusu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2006/28) yürürlükten kaldırıldı.

Etiketleme
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte uygulanacak bazı kurallar şu şekilde;

- Aromatize şarap bazlı içkilerin etiketinde "Doğal köpüren" ifadesinin kullanılabilmesi için kullanılan doğal köpüren şarap oranının en az %95 olması gerekiyo.
- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde "tatlı" ve "yarı tatlı" ifadelerine ek olarak, şeker içeriği invert şeker cinsinden g/L olarak belirtilebilecek.
- Bu Tebliğde tanımlanmamış ürünlerin sunumu ve etiketlenmesinde, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri işaret edecek şekilde “benzer”, “tip”, “stil”, “gibi”, “orada üretildiği tarzda”, “patent”, “aroma” ve benzeri herhangi bir ifade kullanılamayacak.
- Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürün isimleri kullanılan ana aroma maddesi/maddeleri ile desteklenebilecek.
- Distile alkollü içki olarak piyasaya arz edilen ürünlere benzeyecek şekilde, ilgili distile alkollü içkinin temel bileşeni olan aroma ve distile alkollü içkiye özgü görsel birlikte kullanılamayacak.

Uyum Zorunluluğu
Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorunda. 1/3/2023 tarihinden sonra, bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamayacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri hakkında bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2006/28) hükümleri uygulanacak.

İdari Yaptırım
Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz