Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Güneş Panelleri İçin Damping Soruşturması

25.11.2023
25 Kasım Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/32) ye aldı.

Tebliğ ile Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (güneş paneli) tanımlı eşyanın ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Durum
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6) ile ÇHC menşeli 8541.40.90.00.14 (mülga) GTİP kayıtlı eşyanın ithalatında, ihracatçı firma bazında 20 ABD doları/m2 ile 25 ABD doları/m2 tutarlarında dampinge karşı önlem uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu ürüne yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/10) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) ile mevcut önlemin uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Geçici Önlem, Teminat, Vergilerin Geriye Dönük Uygulanması
Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabileceği, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabileceği belirtiliyor.

Ayrıca soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabileceği bildirildi.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz