Kullanılmış Makine ve Komple Tesis İthali

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içi/yerli piyasadan kullanılmış ikinci el makine satın alamazsınız. Yurt içi alımlarda, tüm makinelerin yeni (kullanılmamış) olması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sadece yurt dışından ikinci el kullanılmış makine alınabilir. Ancak, yurt dışından getirilecek olan makineler, Özel İthalat İznine tabidir.

Kullanılmış Makine İthalat İzni

Sanayi tesislerinde kullanmak üzere, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatların ithalatı için

önceden ithalat izni alınması gerekmektedir.

Kullanılmış makine ithal kararını vermeden önce, ithalatının yapılıp yapılamayacağı, makinelerin

özelliklerine göre ithalata uygunluğu hakkında, Firmamızın Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar

vermeyiniz.

Aksi halde makineleriniz gümrükten geçmeyebilir.

Kullanılmış makine veya tesislerin ithalatı için kaynağında yapılması gereken işlemler ve hazırlanması

gereken onaylı evraklar olmadan ithalat yapılamaz.

Kullanılmış makine ithalatına karar vermeden önce gerekli işlemler zamanında ve hassasiyetle yapılmalıdır.

Aksi halde ithalatın yapılması mümkün olmayabilir.

Makinelerin GTİP numaralarının, tanımlarının, bazı teknik özelliklerinin bildirilmesi halinde Firmamızın Danışmanlık

uzmanları ithalattan önce yasal şartları ve yapılması gerekenleri bildirir.

 

Kullanılmış Komple Tesis İthal İzni

Kullanılmış Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılabilir. Yatırım Teşvik

Belgelerine ilave ettirerek ithal izni almaya gerek kalmadan, Gümrük vergisi + KDV + Fon (KKDF) ödemeden

ithalat kullanılmış komple tesis ithalatı yapabilirler.