Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Yurt Dışında Yerleşik Emeklilerin Taşıtlarına İlişkin Verilen Süreler Arttırıldı

28.12.2023
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı.

Karar ile ‘Taşıtlar ile ilgili özel şartlar’ başlıklı 19. Maddesine yeni bir fıkra eklendi. Eklenen fıkra şu şekilde;
‘ (8) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde ki süreler tamamlanmadan önce başvurulması kaydıyla üre bitimini müteakip aynı alt bent bentlerdeki süreler yeniden verilir. Bu haktan yeniden faydalanabilmesi için yurtdışı yerleşiklik şartının sağlanması gerekir.’

Buna göre;

- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına verilen iki yıllık süre bu süre tamamlanmadan önce başvurulması halinde aynı süre yeniden verilecek.

- Türkiye'de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına ikamet izinleri kadar verilen süre bu süre tamamlanmadan önce başvurulması halinde yeniden verilecek.

Kararın ‘Taşıtlara ilişkin süreler’ 20 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin;

(3) numaralı alt bendinde yer alan ‘emeklilerin’ ibaresi ‘yurtdışından emeklilerin’
(6) numaralı alt bendinde yer alan ‘Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ ibaresi Avrupa Birliği. Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’

olarak değiştirildi.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz