Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Serbest Bölgelerde Doğal Gaz Altyapı Yatırım Bedelleri Kullanıcılara Yansıtılmayacak

1.09.2023
Serbest Bölgelerde Doğal Gaz Altyapı Yatırım Bedelleri Kullanıcılara Yansıtılmayacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

Yönetmeliğin dayanakları arasına Serbest Bölgeler Kanunu’nun ‘Kambiyo ve Hizmetler’ başlıklı 9. Maddesi eklendi. Yönetmeliği ‘İşletici veya Bölge Kurucu İşletmesinin Yetki ve Görevleri’ başlıklı 26.maddesinden sona gelmek üzere 26/A Numaralı ‘Bölge .Kurucu İşleticilerinin (B.K.İ.) doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetleri’ başlıklı yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre;

Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin B.K.İ.’ler tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, serbest bölge doğal gaz şebekesi, B.K.İ. tarafından bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilmesi, inşa ettirilmesi, genişletilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. Serbest bölge doğal gaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerine B.K.İ. tarafından yaptırılması gerekiyor. Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri B.K.İ. tarafından kullanıcılara yansıtılamayacak.

B.K.İ. tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilmeyecek, faturaya herhangi bir ad altında bir ücret yansıtılmayacak. Ancak en fazla yüzde 10 (on) olmak şartıyla, hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel B.K.İ. tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilecek.

Eklenen Madde 26/A;

B.K.İ.’lerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetleri
Madde 26/A
- Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin B.K.İ.’ler tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, serbest bölge doğal gaz şebekesi, B.K.İ. tarafından bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilir, inşa ettirilir, genişletilir ve iyileştirilir. Serbest bölge doğal gaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerine B.K.İ. tarafından yaptırılır. Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri B.K.İ. tarafından kullanıcılara yansıtılamaz.

B.K.İ. tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemez, faturaya herhangi bir ad altında bir ücret yansıtılamaz. Ancak en fazla yüzde on olmak şartıyla, hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel BKİ tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilir.

B.K.İ.’lerin serbest bölgeler içerisinde doğal gaza ilişkin yürüttükleri faaliyetlere ilişkin diğer ilke ve kurallar genelge ile belirlenir.”

Yönetmelik değişikliği bugün yürürlüğe giriyor.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz