Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Antlaşması

18.11.2023
DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Antlaşması Onaylandı Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 7791 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı ile Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Antlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması Onaylandı.

Söz konusu Milletlerarası Andlaşma 17 Haziran 2022 tarihinde Cenevre’de kabul edilmişti. Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler avcılık yolu ile elde edilen denizdeki balıkçılığı ve denizdeki balıkçılıkla ilgili faaliyetlere verilen sübvansiyonlara uygulanacak.

Anlaşma ile Yasadışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığa Katkı Sağlayan Sübvansiyonlar, Aşırı Avlanmış Stoklara Yönelik Sübvansiyonlar ve Diğer Sübvansiyonlar olmak üzere 3 ana bölüme ayrılıyor.

Andlaşma hiçbir üye ülkenin Yasadışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş balıkçılığı destekleyecek şekilde bir gemi veya operatöre sübvansiyon vermemesi gerekiyor.

- Kendi yetki alanı altındaki bölgelerdeki faaliyetler için bir kıyı devleti,
- Kendi bayrağını taşıyan gemilerin faaliyetleri için bir bayrak devleti,
- Bölgesel Balıkçılık Yönetim Örgütü veya Düzenlemesi, (RFMO/A)’nin kuralları ve prosedürleri ve ilgili uluslararası hukuk uyarınca, zamanında yapılan bildirimin ve ilgili bilginin sağlanması yoluyla dahil, kendi görev alanına giren bölgeler ve türler için ilgili bir RFMO/A

Tarafından yapılan belirlemeler yasadışı, kayıt dışı düzenlenmemiş balıkçılık olarak sayılıyor.

Andlaşmaya göre;

Hiçbir üyenin aşırı avlanmış bir stoğa yönelik olarak balıkçılık veya balıkçılıkla ilgili faaliyetlere sübvansiyon vermemesi veya gerekiyor.

Bir stok balıkçılığının yapıldığı kıyı Devletinin yetkisi altındaki alanlarda kıyı devleti tarafından veya bir ilgili RFMO/A’nın yetki bölgesinde ve yetkisi altında olan türler için mevcut en iyi bilimsel kanıta dayanarak, aşırı avlanmış olarak kabul edilmesi aşırı avlanma olduğunu gösteriyor.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz