Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çin'den İthal Edilen Bazı Lastik Ürünlerine Damping Önlemi Uygulanacak

6.02.2024
6 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin menşeli ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Tebliğe göre, Çin'den ithal edilen otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar (yükleme endeksi 121'i geçenler), tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar ile yalnız ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastiklerine yüzde 60 oranında dampinge karşı önlem uygulanacak. Bu önlemler, masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimini kapsayacak.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

4011.20.90

Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar –yükleme endeksi 121’i geçenler

ÇHC

%60

4011.70.00.00.00

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.80.00.00.00

Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.90.00.00.00

 

Diğerleri (yalnız ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri)

Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde ise önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz